Cookies

 

Què son les cookies?

Una galeta (també coneguda per la seva denominació anglesa cookie) és un fragment d'informació enviat des d'un servidor de pàgines web a un navegador que pot ésser retornada pel navegador en posteriors accessos a aquest servidor.

Per a què s'utilitzen?

Amb l'objectiu de millorar l'experiència de l'usuari a un lloc web, els usos més freqüents de les cookies son:

  • Obtenir informació sobre els hàbits de navegació de l'usuari.
  • Guardar el nom d'usuari i contrasenya per evitar tornar-ho a introduir.
  • Mantenir un seguiment de les compres en una botiga virtual.
  • Utilitzar opcions de continguts o disseny escollides anteriorment.

Tipologia de Cookies:

Per al correcte funcionament del Web:

Nom Funció
_ab Used in connection with access to admin.
_secure_session_id Used in connection with navigation through a storefront.
cart Used in connection with shopping cart.
cart_sig Used in connection with checkout.
cart_ts Used in connection with checkout.
checkout_token Used in connection with checkout.
secret Used in connection with checkout.
secure_customer_sig Used in connection with customer login.
storefront_digest Used in connection with customer login.
_shopify_u Used to facilitate updating customer account information.

 

Analítica:

Nom Funció
_tracking_consent Tracking preferences.
_landing_page Track landing pages
_orig_referrer Track landing pages
_s Shopify analytics.
_shopify_s Shopify analytics.
_shopify_sa_p Shopify analytics relating to marketing & referrals.
_shopify_sa_t Shopify analytics relating to marketing & referrals.
_shopify_y Shopify analytics.
_y Shopify analytics.

Configuració del navegador.

Segons la configuració dels diferents navegadors, els usuaris poden determinar les diferents actuacions respecte a les cookies.

  1. Les cookies s'accepten sempre
  2. Es pregunta en cada cas si es poden acceptar les cookies
  3. Les cookies no s'accepten mai

Pots trobar tota la informació necessària sobre com gestionar les cookies a i com desactivar-les a diferents portals, per exemple a: How do I enable, disable, view, or delete Internet cookies?.